Dom

Z jakimi trudnościami muszą mierzyć się przedsiębiorcy w 2022 roku?

Z jakimi trudnościami muszą mierzyć się przedsiębiorcy w 2022 roku?

2022 rok jest dla przedsiębiorców rokiem pełnym wyzwań. Wszystko za sprawą rosnącej inflacji i wyższych kosztów prowadzenia biznesu, nowych przepisów podatkowych i problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Z jakimi trudnościami mierzą się dziś właściciele małych, średnich i dużych firm?

Choć wpływ pandemii na biznes maleje, początek 2022 roku przyniósł przedsiębiorcom nowe wyzwania. Wzrost inflacji, który pociągnął za sobą wyższe ceny produktów i usług, podniesienie stóp procentowych, które znacząco ograniczy możliwość finansowania biznesu, wyższe ceny energii elektrycznej i gazu oraz rosnące obciążenia podatkowe przekładają się na rosnące koszty i zwiększone ryzyko prowadzenia biznesu.

Jak wynika z raportu Business Centre Club, aż 91,2% przedsiębiorców uważa, że w 2022 roku sytuacja w Polsce nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu. 89,4% obawia się, że koszty działalności w relacji do wartości sprzedaży znacznie lub umiarkowanie wzrosną. Żaden przedsiębiorca nie wskazał, że koszty zmaleją, a tylko 10,5% uważa, iż pozostaną zbliżone do tych w 2021 roku. Właściciele firm szacują także wzrost kosztów podatkowych. Taką odpowiedź wskazało aż 74% badanych. Według 5,5% przedsiębiorców zmaleją, a według 20,3% pozostaną na podobnym do 2021 roku poziomie.

Optymizmem nie napawają także wnioski z badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy 2022” stworzonego na zlecenie Personnel Service. Aż 42% przedsiębiorców boi się, że sytuacja w ich biznesie będzie w tym roku gorsza niż w poprzednim. Obawy te spadają wraz z wielkością podmiotu. Gorszej sytuacji niż w 2022 roku boi się połowa najmniejszych przedsiębiorców, 44 proc. właścicieli średnich i 34 proc. dużych firm. Polepszenia sytuacji spodziewa się co piąty prowadzący przedsiębiorstwo, a utrzymania sytuacji z minionego roku oczekuje 24 proc. podmiotów.

Konsekwencje trudności w prowadzeniu biznesu — niewypłacalność kontrahentów

Ogrom wyzwań, jakie czekają na przedsiębiorców w tym roku, znacząco zwiększa ryzyko niewypłacalności. Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych Biura Informacji Kredytowej (BIK): w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2022 roku, w największym stopniu za sprawą długów pośredników finansowych, wzrosły przeterminowane i nieopłacone zobowiązania sektora działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 26 proc., 150 mln zł). Znacząco ponad średnią wzrosły też zobowiązania pozostałej działalności usługowej (2,5 proc., 8,5 mln zł). Choć nie sposób całkowicie wyeliminować ryzyka nawiązania współpracy z nierzetelnym płatniczo kontrahentem, można znacząco je minimalizować. W jaki sposób? Poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem.

Niewypłacalność kontrahentów a proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem mającym na celu zmniejszenie podwyższonego poziomu ryzyka do akceptowalnego poziomu. Wymaga on skrupulatnej identyfikacji zagrożeń i czynników ryzyka, regularnego monitorowania oraz – jeśli okażą się one zasadne – wdrażania niezbędnych zmian.

Aby zminimalizować to, które towarzyszy nawiązaniu współpracy z niewypłacanym kontrahentem, nawiąż współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej, np. BIG InfoMonitor. Dzięki temu zyskasz dostęp do zyskasz dostęp do wiodącego rejestru dłużników, w którym sprawdzisz, czy Twój kontrahent nie zalega innym firmom lub bankom. Weryfikacja rejestru BIG InfoMonitor pomoże Ci uniknąć osób i firm, które mają już zarejestrowane zadłużenie, a jeśli mimo długów chcesz podpisać kontrakt z zadłużonym podmiotem, możesz zawsze wymagać dodatkowych zabezpieczeń dla swojej firmy. Dodatkowo możesz usprawnić windykację należności korzystając z wezwań do zapłaty z logo BIG oraz negatywnego wpisu do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Raport o Przedsiębiorcy

Raporty o Przedsiębiorcach. Raport o Przedsiębiorcy (w formie podstawowej lub rozszerzonej) to dokument zawierający pozytywne lub negatywne informacje na temat konkretnego podmiotu gospodarczego. Generując raport, dowiesz się, czy Twój potencjalny klient ma długi wpisane do rejestru BIG. Zmniejszysz więc prawdopodobieństwo nawiązania współpracy z niewypłacalnym podmiotem. Jeśli okaże się, że Twój potencjalny partner biznesowy ma długi, będziesz mógł zrezygnować z podpisania kontraktu lub umieścić w nim stosowne zapisy, które zabezpieczą Twoje interesy.

Możliwość wpisania danych dłużnika do rejestru. Jeśli Twój kontrahent nie ureguluje płatności, BIG wyśle do niego wezwanie do zapłaty wraz z informacją o planowanym wpisie do rejestru dłużników. Takie pismo wzmocni efekt windykacyjny, a dla wielu przedsiębiorców będzie impulsem do uregulowania długu.

Monitorowanie kontrahentów

Monitorowanie kontrahentów. Dzięki usłudze monitorowania otrzymasz powiadomienie mailowe, jeśli w systemie BIG pojawi się pozytywny lub negatywny wpis na temat wskazanego przedsiębiorcy. Będziesz mógł więc maksymalnie szybko zareagować.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna. To elektroniczna pieczątka umieszczana na fakturach i rachunkach. Stosując pieczęć, poinformujesz klientów o współpracy z BIG. W ten sposób podkreślisz odpowiedzialne podejście do płatności i zmotywujesz kontrahentów do terminowego opłacania faktur. Jak pokazuje doświadczenie przedsiębiorców, dokumenty opatrzone pieczęcią wyróżniają się na tle innych i są opłacane w pierwszej kolejności.

Dzięki nowoczesnym i skutecznym instrumentom dostępnym w abonamencie BIG InfoMonitor ochronisz płynność finansową oraz wizerunek swojej firmy. Zmotywujesz kontrahentów do terminowego opłacania faktur, będziesz na bieżąco monitorować ich rzetelność finansową, a w razie potrzeby zyskasz profesjonalne wsparcie w procesie windykacji.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.