Biznes i Finanse

Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności- kiedy jest konieczne i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności- kiedy jest konieczne i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Większość z nas posiada jakieś zaciągnięte zobowiązania finansowe. Choć pożyczki czy kredyty są często doskonałą pomocą finansową w trudnych momentach, muszą być później regularnie spłacane w odpowiednich terminach. Co jednak, jeżeli nasz wierzyciel zwleka ze spłaceniem swojego zobowiązania, choć termin spłaty minął? Wówczas pozostaje wezwanie go do zapłaty. Jak wygląda taki dokument i co musi zawierać?Kiedy stosuje się wezwanie do zapłaty?


Wezwanie do zapłaty stosuje się w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest przypadek, gdy nie ustalony został dokładny termin spłaty zobowiązania. Wówczas spłata ta powinna nastąpić na wezwanie wierzyciela. Innym przypadkiem zastosowania wezwania jest sytuacja, gdy pomimo upływu terminu płatności, który został ustalony w umowie, splata nie została dokonana. Jeżeli wezwanie do zapłaty zostanie dostarczone, ale nie przyniesie skutku, jest podstawą do rozpoczęcia naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki w płatności. W skrajnych przypadkach sprawa ląduje w sądzie, gdzie prowadzi się postępowanie roszczeniowe. [obraz_1]

Jak wygląda wezwanie do zapłaty?

Wzór wezwania do zapłaty musi zawierać pewne informacje. Przede wszystkim konieczne jest podanie danych osobowych zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Ponadto, konieczne jest podanie rodzaju zaległej wierzytelności, jej kwoty oraz terminu, w jakim miała ona być uregulowana. W druku wezwania do zapłaty umieszcza się także informację, że w związku z brakiem zapłaty w terminie, wierzyciel jest uprawniony do podjęcia działań windykacyjnych. Możliwe jest także rozpoczęcie naliczania odsetek, o czym również informuje się w wezwaniu do zapłaty.

wezwanie do zapłaty

Kiedy nalicza się odsetki?Odsetki nie są zależne od daty doręczenia wezwania do zapłaty, jeżeli pomiędzy przedsiębiorcami została podpisana umowa. W takim przypadku okres płatności wierzytelności wynika z przepisów prawa. Odsetki pomiędzy przedsiębiorcami nalicza się inaczej, jeśli termin płatności już minął, a inaczej, gdy jeszcze nie minął. Zawsze jednak, by odsetki mogły być naliczane, konieczne jest wypełnienie warunku- przez jedną ze stron zostało wykonane świadczenie, np. towary zostały dostarczone, a nie zostały opłacone. Z tytułu nieuregulowania wierzytelności, wierzycielowi przysługuje rekompensata w postaci równowartości 40 euro zgodnie z aktualnym średnim kursem. 

Jak wypełnić wezwanie do zapłaty?

Wzór wezwania do zapłaty można pobrać ze strony internetowej, wydrukować i wypełnić. Można również zrobić to online, oszczędzając swój czas. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek, wpisując w niego wszystkie potrzebne informacje.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.