Biznes i Finanse

Posiadanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji zawodowych czyli kalendarium zmian dla busów od 2,5 do 3,5 tony

Posiadanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji zawodowych czyli kalendarium zmian dla busów od 2,5 do 3,5 tony

Trwająca od wielu miesięcy dyskusja na temat wprowadzonego pakietu mobilności wywołuje skrajne emocje w branży transportowej. W dużej mierze zmiany dotkną firmy, które swoją aktywność opierają na działalności busów o wadze o 2.5 do 3.5 tony. O jakich zmianach mowa?

Licencja i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnego założenia pakietu mobilności, jakim jest obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także licencji wspólnotowe w przypadku transportu lekkiego. Takie dokumenty w przeszłości nie były konieczne, jednak na przestrzeni następnych kilku miesięcy każdy przewoźnik musi o takie dokumenty wystąpić do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Jaki jest cel wprowadzenia dodatkowych wymogów formalnych? Ujednolicenie przepisów wewnątrz Unii Europejskiej, a także wyrównanie konkurencyjności w branży transportu lekkiego. Warto jednak wspomnieć, że każdy przewoźnik, oprócz uiszczenia stosownej opłaty za licencję i zezwolenie, będzie musiał spełnić szereg innych, dodatkowych warunków, takich jak:

  • Wykazanie odpowiedniej zdolności finansowej w kwocie 1800 euro na pierwszy pojazd i 900 na każdy następny,
  • Wykazanie znajomości przepisów związanych z przewozami,
  • Wykazanie pełnej dokumentacji przedsiębiorstwa oraz posiadanie siedziby, w której działalność jest prowadzona. 

Oprócz tego przewoźnik jest zobowiązany do posiadania kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji.

pakiet mobilności

Certyfikat kompetencji zawodowych 

Jak wcześniej wspomniano, jednym z podstawowych wymogów gwarantujących uzyskanie niezbędnej licencji przewoźnika jest potwierdzenie kompetencji zawodowych stosownym certyfikatem, który jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Certyfikacja musi zostać wykonana przez przedsiębiorcę prowadzącego transportową działalność gospodarczą lub przez inną osobę, która jest do certyfikacji delegowana. 

W jaki sposób uzyskać certyfikat kompetencji zawodowej? Poprzez pozytywne zaliczenie państwowego egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część to standardowa lista 64 pytań wielokrotnego wyboru. Druga część egzaminu to natomiast dwa praktyczne zadania, które mogą dotykać obszaru planowania tras, obliczenia leasingu i tym podobnych. Egzamin uznaje się za zaliczony w momencie uzyskania minimum 60% z obu części egzaminu. 

pakiet mobilności

Jakie inne przepisy w ramach Pakietu Mobilności wchodzą w życie niebawem?

Na uzyskaniu stosownej licencji zmiany się jednak nie kończą. Jednymi z ważniejszych zmian są zakazy jazdy ciężarówek oraz nowość, która bezpośrednio dotyczy przewoźników dysponujących pojazdami od 2.5 do 3.5 tony. Mowa o obowiązku instalacji tachografu cyfrowego oraz bieżące użytkowanie go. Jakie są konsekwencje takiej zmiany? 

Przede wszystkim jest to ukłon w stronę kierowców pojazdów o takim tonażu względem całego zakresu norm socjalnych związanych z czasem jazdy, odpoczynkami i wszystkimi innymi obszarami przewozu, który reguluje fakt posiadania tachografu w rozporządzeniu (WE) 561/2006. Faktycznie jednak obowiązek posiadania tachografu wejdzie w życie dopiero w lipcu 2026 roku. 

Pakiet mobilności ponadto ujednolica kwestie odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów, które w głównej mierze będzie ponosiło przedsiębiorstwo transportowe. To właśnie firma powinna nadzorować wszystkie przewozy drogowe, włączając w to również przewozy na terenie innych państw Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo powinno również dbać o ciągłe aktualizowanie wiedzy pracowników oraz podnoszenie ich kompetencji.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.