FCG

Jak odpowiednio podejść do karmienia drobiu
Dom i wnętrze

Jak odpowiednio podejść do karmienia drobiu?

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny postęp w podejściu do karmienia drobiu. Progres uwidacznia się przede wszystkim w aspekcie produkcji kur nieśnych. Zaobserwowany został znaczący wzrost produkcji jaj. W okresie pięćdziesięciu lat ilość jaj pozyskiwana w ciągu roku od jednej nioski wzrosła z 225 do ponad 300 sztuk. Jak karmienie drobiu wpływa na postęp?

Karmienie drobiu prowadzi do postępu w nieśności kur

Prawda jest taka, że w ciągu dnia kura może znieść tylko jedno jajo bez względu na to, jakie pasze dla drobiu, stosują hodowcy. Jednocześnie postęp hodowlany prowadzący do zwiększenia nieśności napotkał barierę fizjologiczną. Pod uwagę wziąć trzeba także fakt, że część jajek ulega uszkodzeniu. Odsetek tych strat wynosi około 7 – 8 proc. całkowitej produkcji. Dlatego dotychczasowy cel, jakim jest ilościowy wzrost produkcji, został zmieniony na poprawę jakości produktu, jakim jest jajo.

Pasze dla drobiu a spadek ilości wapnia odkładanego w skorupce

Wraz z wiekiem u ptaków obserwuje się spadek ilości wapnia odkładanego w skorupie mimo tego, że nie zmieniły się pasze dla drobiu. To powoduje wzrost udziału jaj z uszkodzoną skorupą. W miarę wzrostu nieśności wzrasta również masa jaja i masa samej skorupy. Jednak przyrost masy całego jaja jest znacznie szybszy niż przyrost masy skorupy, co skutkuje zmniejszeniem procentowego udziału skorupy w masie jaja. Poza tym jajo od nioski starszej charakteryzuje się mniejszym procentowym udziałem skorupy w stosunku do jaja o tej samej masie, ale od młodszej nioski. Zmiany w ilości odkładanego wapnia wpływają na wytrzymałość skorupy. W jajach od starszych ptaków zauważono nieznaczny spadek grubości skorupy, czemu towarzyszy spadek wytrzymałości skorupy. Na zmiany prowadzące do obniżenia jakości skorupy wraz z wiekiem ma prawdopodobnie wpływ spowolnienie procesów mineralizacji oraz jej mikrostruktura i koncentracja białek matrycy.

Preparaty uzupełniające dla drobiu – jak zatrzymać procesy mineralizacji

W przypadku żywienia drobiu kluczową rolę dla jakości skorupy pełni ilość składników mineralnych, ich wzajemny stosunek, przede wszystkim chodzi tu o wapń i fosfor oraz pochodzenie i forma wapnia. Wapń w postaci węglanu wapnia stanowi około 97% wśród składników skorupy jaja. Oprócz tego wapń bierze udział w gospodarce hormonalnej i wpływa na owulację. Z metabolizmem wapnia w organizmie wiąże się obecność witamin z grupy D, które zawierają preparaty uzupełniające dla drobiu, produkowane przez firmę Farmwet z Wrześni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *