FCG

Początek każdego roku jest ważny zarówno dla pracowników jak i pracodawców ze względu na konieczność rozliczenia podatku PIT, który należy złożyć w odpowiednim dla siebie Urzędzie Skarbowym z osiągniętych w poprzednim roku dochodów. Jednak termin złożenia tych deklaracji jest w pełni zależny od podmiotu i rodzaju deklaracji podatkowej. Do kiedy musisz złożyć swój PIT za 2020 rok?
Biznes i Finanse

Do kiedy PIT za 2020 rok? Sprawdź, czy nie przekroczyłeś terminu

Początek każdego roku jest ważny zarówno dla pracowników jak i pracodawców ze względu na konieczność rozliczenia podatku PIT, który należy złożyć w odpowiednim dla siebie Urzędzie Skarbowym z osiągniętych w poprzednim roku dochodów. Jednak termin złożenia tych deklaracji jest w pełni zależny od podmiotu i rodzaju deklaracji podatkowej. Do kiedy musisz złożyć swój PIT za 2020 rok?

Do kiedy PIT za 2020 rok? 

Rozliczenie PIT 2021 rozpoczęło się jak co roku od stycznia. W tym okresie (który trwa aż do końca kwietnia) podatnicy i płatnicy muszą rozliczyć się z wszelkich uzyskanych przez siebie dochodów w roku poprzednim. Pracodawca nazywany jest płatnikiem podatku dochodowego. Oblicza on i odprowadza należne od wynagrodzenia pracownika (zwanego podatnikiem) podatek. Oznacza to, że pracodawca musi przekazać pracownikowi deklarację podatkową o uzyskanych przez niego dochodach i zaliczkami przekazanymi do Urzędu. Mowa o dokumencie PIT-11.  

PIT-y za 2020 rok dla płatników  

Początek roku, a więc styczeń i luty tego roku to czas na złożenie pierwszych zeznań podatkowych w odpowiednim dla siebie Urzędzie Skarbowym. Dotyczy to przekazania druków PIT-11, PIT-4AR, PIT-8C, PIT-16A, PIT-8AR, PIT-R. Termin na wykonanie wynosi do 1 lutego. Z kolei płatnicy przekazujący PIT-8C, PIT-11, i IFR-1R mają na to czas do 1 marca. 

PIT z ryczałtu i dochody uzyskane z najmu 

Zdecydowanie więcej czasu na rozliczenie PIT-u w Urzędzie Skarbowym mają osoby fizyczne prowadzące działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Muszą oni złożyć zeznania podatkowe od uzyskanych dochodów od 15 lutego do 1 marca 2021 r. Jest to specjalny rodzaj deklaracji z najkrótszym czasem na rozliczenie się z urzędem, dlatego w tym przypadku warto mieć się na baczności.  

PIT-y o najdłuższym czasie do złożenia  

Najdłuższy czas składania zeznań podatkowych przewidziany jest dla osób rozliczających się dokumentami: 

  • PIT-36,  
  • PIT-37,  
  • PIT-38, 
  • PIT-39. 

Można wypełniać je już za pośrednictwem programów do rozliczeń podatku PIT, które pozwalają na wysłanie ich do właściwego urzędu skarbowego już w połowie lutego. 

Co jeśli nie złożę PIT-u w terminie? 

Osoby, które nie złożą deklaracji podatkowych PIT w wyznaczonych terminach, muszą wiedzieć o nałożonej na nich odpowiedzialności karnej skarbowej. Jej wielkość zależna jest od podatku. Jest to ściśle uregulowane w Kodeksie Karnym skarbowym. Jednak i w tej sytuacji mamy szansę na uniknięcie nieprzyjemności. Wystarczy od razu po wykryciu tego faktu złożyć deklarację czynnego żalu wyjaśniającą spóźnienie. 

Deklaracje podatkowe PIT w 2021 roku  

Z początkiem roku rozpoczyna się czas rozliczeń deklaracji podatkowych PIT z dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Niezłożenie go w terminie może spowodować nałożenie na nas kary, dlatego też warto dopilnować tego obowiązku. Jeśli mamy problemy z właściwym rozliczeniem w sieci znajdziemy wiele przydatnych narzędzi, które pozwolą nam szybko się z tym uporać. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *