FCG

Biznes i Finanse

Czym są dedykowane portfele inwestycyjne i co warto o nich wiedzieć?

Efektywne inwestowanie kapitału nie należy do zadań łatwych, zwłaszcza w obecnych realiach rynkowych. Tradycyjne metody oszczędzania, jak lokaty czy obligacje skarbowe aktualnie mogą co najwyżej spełniać funkcję ochrony naszych pieniędzy, lecz z całą pewnością nie będą zyskowną inwestycją.

Z drugiej strony, pośród potencjalnie wysoce intratnych inwestycji zdecydowaną większość stanowią formy bardzo ryzykowne, a zarazem wymagające posiadania naprawdę specjalistycznej wiedzy. Inwestor jest więc siłą rzeczy zmuszony do szukania takich rozwiązań, które są w stanie zapewnić odpowiedni balans pomiędzy ryzykiem a perspektywą istotnego zysku. 

Fundusze inwestycyjne a inne modele lokowania kapitału

Była już mowa o rozwiązaniach pośrednich, tj. formach sytuujących się pomiędzy nisko opłacalnymi lokatami, a metodami inwestowania kapitału cechującymi się najwyższą stopą ryzyka. Podstawową i zdecydowanie najbardziej korzystną opcją w tym zakresie będą fundusze inwestycyjne. W porównaniu do lokat lub OSP TFI są w stanie zapewnić inwestorowi znacznie korzystniejszą stopę zysku. Jednocześnie nawet w przypadku typowych funduszy akcyjnych ryzyko straty nie jest tak duże, jak ma to miejsce w przypadku bezpośredniego inwestowania na giełdzie.

Zbalansowany charakter funduszy inwestycyjnych stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego inwestora. Wysoce specjalistyczna wiedza nt. finansów stanowi przecież dziedzinę zarezerwowaną prawie wyłącznie dla wykształconych w swoim fachu ekonomistów. W dobie niskich stóp procentowych oraz coraz wyższej inflacji najbardziej bezpieczne metody oszczędzania nie prezentują się zaś ani trochę korzystnie.

Fundusze inwestycyjne mają to do siebie, że nawet w przypadku wysokiej ekspozycji portfela inwestycyjnego na akcje spółek giełdowych, portfel zawsze zawiera również aktywa bardziej stabilne. W ten sposób nawet potężne wahnięcia na światowych rynkach nie powodują spadku wyceny funduszy na taką skalę, jak często można to obserwować na giełdzie. Ponadto, lokując kapitał w jednostkach TFI nie inwestujemy w sposób bezpośredni: fundusze są instrumentami zarządzanymi przez specjalistów. Oznacza to zarówno wstępne kształtowanie polityki inwestycyjnej danego subfunduszu, jak też aktywne reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. 

Jak dobrać fundusz inwestycyjny do własnych potrzeb?

Co do zasady, fundusze inwestycyjne dzielą się na te o niskiej stopie ryzyka, średniej stopie ryzyka oraz wysokiej stopie ryzyka. Warto przy tym pamiętać, że każde renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiada w swojej ofercie całą gamę rozmaitych subfunduszy. W ten sposób, inwestor może swobodnie kształtować własny portfel funduszy inwestycyjnych np. poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem oraz dywersyfikację w zakresie aktywów wchodzących.

Dla przykładu, subfundusze o wysokiej stopie ryzyka mogą stanowić 20-30% całego portfela. Reszta kapitału może być natomiast ulokowana w subfunduszach prowadzących mniej agresywną politykę inwestycyjną. Co bardzo ważne, te ostatnie również są w stanie osiągać naprawdę ciekawe stopy zwrotu w skali rocznej, czego doskonałym przykładem jest oferta towarzystwa Vienna Life.

Rozwiązania dedykowane: co warto o nich wiedzieć? 

Inną bez wątpienia godną uwagi opcją są gotowe portfele inwestycyjne. W tym wypadku inwestor nie musi samodzielnie dokonywać dywersyfikacji portfela funduszu. Model ma bowiem z góry określoną strategię inwestycyjną, która zakłada w sobie również dokonywanie zmian przez zarządzających zależnie od aktualnej koniunktury na rynkach.

Przykładem może być tutaj dedykowany Portfel Inwestycyjny Steady Return opracowany przez specjalistów renomowanego Towarzystwa Vienna Life. Steady Return odznacza się średnią stopą ryzyka. W zależności od warunków na światowych rynkach, portfel funduszu będzie zawierał od 0 do 50% akcji giełdowych oraz od 50 do aż 100% jednostek uczestnictwa w funduszach dłużnych. Co jednak oznacza to dla inwestora w praktyce? Steady Return został opracowany w celu efektywnego osiągania zysków w każdych realiach rynkowych. W sytuacji, kiedy akcje spółek giełdowych stają się zbyt ryzykowne lub też zaczynają tracić na wartości, struktura portfela funduszy przenosi ciężar na fundusze dłużne. W ten sposób minimalizowane są ewentualne straty związane z wahaniami na rynkach. W okresach hossy na giełdach portfel Steady Return lokuje natomiast do 50% środków w akcje starannie wyselekcjonowanych spółek giełdowych, wykorzystując w ten sposób etapy wzrostów na rynkach akcyjnych w celu maksymalizacji zysków inwestora. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *