Biznes i Finanse

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność podlega pod ustawę o rachunkowości, zobowiązane jest do składania sprawozdań finansowych. Czym jest owo sprawozdanie?, co powinno zawierać?, kiedy należy je składać? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Do czego służy sprawozdanie finansowe?
Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych?
Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?
Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?
Składanie sprawozdania finansowego
Co grozi firmie za niezłożenie sprawozdania?

Do czego służy sprawozdanie finansowe?

W dużym uproszczeniu, sprawozdanie finansowe to dokument, który w formie zestawień liczbowych, ma na celu przedstawić sytuację finansową firmy. Sprawozdanie sporządzane jest w roku obrachunkowym. Zazwyczaj pokrywa on się z rokiem kalendarzowym i przypada na ostatni dzień roku. Podstawą prawną dla sprawozdań są:
Ustawa o Rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W dokumentacji obowiązującym językiem jest język polski, a walutą złotówka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych?

Obowiązek ten spoczywa zarówno na spółkach kapitałowych jak i osobowych, ale również na osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystkie z wyżej wymienionych podmiotów muszą prowadzić księgi rachunkowe.

Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

W pierwszym punkcie wspomnieliśmy, iż sprawozdanie oraz jego elektroniczna wersja, którą jest
e-sprawozdanie jest zestawieniem liczbowym. Poznajmy jego poszczególne elementy.

Bilans

To zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa sporządzane zarówno na początku okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia), jak i na jego koniec (bilans zamknięcia). Bilans sporządzany jest zgodnie z zasadami pełnej rachunkowości. Ma on na celu wskazać składniki majątkowe przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

Mówiąc o bilansie, nie możemy nie wspomnieć o cechach, którymi musi się odznaczać, a są to:
– zupełność,
– rzetelność,
– sprawdzalność,
– ciągłość,
– przejrzystość

Rachunek zysków i strat

Jego rolą jest wskazanie informacji o poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa i jego wyniku finansowym. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność lub jej brak do generowania zysków przez firmę.

Informacje dodatkowe

Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat muszą być uzupełnione informacjami dodatkowymi, których celem jest objaśnienie niektórych pozycji np. w bilansie zysków i strat. Wszelkie zawarte w tym miejscu informacje mają być pomocne w zrozumieniu sprawozdania.

W przypadku niektórych podmiotów jak banki, spółki akcyjne, firmy o dużym zatrudnieniu do sprawozdania wymagane są dodatkowe dokumenty:
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
– załączniki do sprawozdania.

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają na to 3 miesiące. Jeśli koniec roku obrotowego pokrywa się z końcem roku kalendarzowego, sprawozdanie należy sporządzić najpóźniej do 31 marca.
Sporządzony dokument musi zostać przedstawiony do zatwierdzenia organom w firmie. Ostateczne zatwierdzenie musi odbyć się do dnia 30 czerwca.

Składanie sprawozdania finansowego

To ostatni etap całego procesu. Od 1 października 2018 roku, sprawozdania przesyła się jedynie jako
e-sprawozdanie, czyli w formie elektronicznej. Dla zapewnienia obsługi przedsiębiorcom wpisanym do KRS powstał portal dostępny pod adresem ekrs.ms.gov.pl/s24/. Pozostali przedsiębiorcy, zobowiązani do składania sprawozdań, rozliczają się za pomocą specjalnej aplikacji Krajowej Administracji Skarbowej, która dostępna jest pod adresem podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe. Sprawozdania podpisywane są profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym drugim przypadku podpis może złożyć osoba uprawniona wcześniej do reprezentowania firmy.

Co grozi firmie za niezłożenie sprawozdania?

Składanie sprawozdania jest obowiązkowe. Jego brak rodzi skutki natury prawnej i finansowej, które mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo dotkliwe. W skrajnych przypadkach firmie grozi wykreślenie z rejestru KRS, a osobom z kierownictwa kara pozbawienie wolności od miesiąca do 2 lat.

Podsumowując, ze składaniem zeznania nie warto zwlekać. Warto też sporządzić je zgodnie z wszelkimi zaleceniami, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności podczas kontroli uprawnionych do tego organów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *