Dom

Audyt wewnętrzny – wnikliwa i poufna kontrola finansów firmy

Audyt wewnętrzny – wnikliwa i poufna kontrola finansów firmy

Każde przedsiębiorstwo podlega okresowo sprawdzaniu przez różnego typu i szczebla organy państwowe, pod kątem przestrzegania przepisów prawa pracy, prawa finansowego i podatkowego, oraz zarządzeń w zakresie bhp.

Jak wygląda kontrola finansów?

Szczególnie wnikliwa jest zawsze kontrola finansów. Jej celem jest zbadanie, czy nie doszło w firmie do jakichś błędów lub nadużyć. Wykrycie rażących nieprawidłowości może doprowadzić do nałożenia wysokich kar pieniężnych albo do konsekwencji prawnych.
Najlepszym sposobem na uniknięcie takich problemów jest zamówienie kontroli finansów w postaci audytu wewnętrznego. Zajmują się tym specjaliści – biegli w księgowości oraz znający wszelkie przepisy i normy z zakresu gospodarki finansowej. Ich zadaniem jest przeprowadzenie analizy dokumentów związanych z działalnością firmy. Dokładnie sprawdzą wszystkie faktury, umowy pracownicze, zawierane kontrakty i przeprowadzone przetargi.

kontrola finansów

Audyt – kontrola finansów

Doświadczony audytor znający specyfikę branży, w zakresie której dokonuje kontroli, rozpozna wszystkie problemy zagrażające płynności finansowej przedsiębiorstwa i wskaże sposoby ich rozwiązywania.
Kontrola finansów wykonywana przez audytora kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu, w którym przekazuje on zarządowi firmy wyniki i wnioski pokontrolne.
Kontrola finansów dokonana przez audytora jest całkowicie obiektywna, bezstronna i poufna. Dzięki temu zarząd firmy uzyskuje pełne rozpoznanie błędów lub niedociągnięć w systemie jej działalności, więc może w porę opracować i wdrożyć procesy naprawcze.

m-reklama.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.